ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków, Poland

  (*48 12) 656 51 83

  imapspoland@gmail.com

Follow us

How to join the IMAPS Poland Chapter

W celu wstąpienia do IMAPS Poland Chapter proszę wypełnić deklarację (członka indywidualnego lub zbiorowego) i odesłać ją na adres Skarbnika Sekcji – dr inż. Agaty Skwarek na podany niżej adres:
In order to join to IMAPS Poland please fill in declaration (individual or corporate membership) and send to Chapter Treasurer – Dr. Agata Skwarek:

Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Mikroelektronicznych
IMAPS-Poland Chapter30-701 Kraków, ul. Zabłocie 39, Poland
Account No:  PKO S.A. O/Kraków Nr 17124045331111000054246700

Składki członkowskie wynoszą rocznie / Current yearly membership fees:

  • 50 zł indywidualna /regular
  • 25 zł studenci, doktoranci, emeryci / students, PhD students, pensioners
  • 300 zł - zbiorowa / corporate

deklaracja członkostwa indywidualnego deklaracja członkostwa zbiorowego
declaration of individual membership declaration of corporate (associated)

          Members

Individual members:  IMAPS Polish Chapter  currently has 108 individual members.