Membership

108

IMAPS Polish Chapter currently members

How to join the IMAPS Poland Chapter

W celu wstąpienia do IMAPS Poland Chapter proszę wypełnić deklarację (członka indywidualnego lub zbiorowego) i odesłać ją na adres Skarbnika Sekcji – dr inż. Agaty Skwarek na podany niżej adres:
In order to join to IMAPS Poland please fill in declaration (individual or corporate membership) and send to Chapter Treasurer – Dr. Agata Skwarek:

Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Mikroelektronicznych
IMAPS-Poland Chapter30-701 Kraków, ul. Zabłocie 39, Poland
Account No:  PKO S.A. O/Kraków Nr 17124045331111000054246700

Składki członkowskie wynoszą rocznie / Current yearly membership fees:

  • 50 zł indywidualna /regular
  • 25 zł studenci, doktoranci, emeryci / students, PhD students, pensioners
  • 300 zł – zbiorowa / corporate

deklaracja członkostwa indywidualnego deklaracja członkostwa zbiorowego
declaration of individual membership declaration of corporate (associated)

In order to join the IMAPS Poland Chapter, please fill in the declaration (individual or collective member) and send it to the address of the Treasurer of the Section – Dr. Agata Skwarek to the address given below:
In order to join to IMAPS Poland please fill in declaration (individual or corporate membership) and send to Chapter Treasurer – Dr. Agata Skwarek:

Polish Section of the International Association of Microelectronics Technology
IMAPS-Poland Chapter30-701 Kraków, 39 Zabłocie Street, Poland
Account No: PKO S.A. O/Kraków No. 1712404533111100000054246700

Membership fees are annual / Current yearly membership fees:

  • PLN 50 individual / regular
  • PLN 25 students, doctoral students, pensioners, PhD students, pensioners
  • PLN 300 – collective / corporate